Om ammoniakkbehandling - Trønderfor

Go to content
ÅRETS AMMONIAKKSESONG.

Viktig informasjon.
                  - Alle priser og nødvendig info finner du på «trønderfor.no»
- Etter eitt urolig og krevende prisnivå i -22 er vi igjen tilbake til normale priser i år.
- Press tørr halm for å oppnå rimeligere behandling.
- Tørr behandlet halm kan lagres over lengre tid uten å ta skade.
- Ballene skal være lett tilgjengelig ved veg, så operatøren får gode arbeidsforhold.
   (Gjelder spydbehandling)

- Siste frist for bestilling: HVERT ÅR: 15.OKTOBER
- Ved andre spørsmål ring gjerne våre sjåfører.
HILSEN OSS I TRØNDERFOR AS.Ammoniakkbehandling av halm i Midt-Norge foregår på to måter. Tradisjonell spybehandling, og ARMAKO-metoden.
Den mest vanlige er spydbehandling med eitt spyd,  der operatøren tilsetter eitt gitt antall kg. ammoniakk med utgangspunkt i ballens tyngde. Tyngden på ballen vurderes ut fra erfaring ved å “kjenne” på ballen.
Når en bruker armakometoden benytter vi en traktor med fronlaster der det er montert en 5 spyds grabb på lastern. Den får tilført ammoniakken fra tanken som sitter på traktorens trepunkt. Traktoren har også en veieselle montert som gjør oss istand til å finne tyngen på rundballen, og da tilsette rett antall kg ammoniakk, via de 5 spydene på traktorens frontlaster.
Trønderfor as har to slike anlegg i Trøndelag. Eitt er stasjonert på Orkanger og eitt på Innherred. Begge anleggene kan flyttes der det er behov, ved store bestillinger.

Halm som skal ammoniakkbehandles bør ha en fuktighetsprosent på 20- 25 %.
Når kornet treskes på 20 %, kan halmen ha en fuktighet på 30%.
Den bør derfor ligge 1 – 2 døgn etter tresking, før be handling.
Halm som det har regnet i, bør vende.
Vi doserer med 3 % i forhold til vekta på ballen.
Halm som har en fuktighetsprosent på over 30, er lite egnet som for da det vil være vanskelig å ”lufte ut”, og halmen vil få redusert kvalitet over tid, og i tillegg kommer en unødig kostnad.
Halmen vil være ferdig behandlet etter 14 dager – 3 uker.
Den bør ikke ”åpnes”før den tid.
Ved bruk av presser med variabelt kammer, må trykket reduseres ned til max. 50 %, for å få en best mulig spredning av ammoniakken.
Forsøk viser at ammoniakkbehandlet halm vil ha 2 - 2,3 kg pr. forenhet.

Ballene skal ligge max, 25 m. fra kjørbar vei, med flatsida av ballen lett tilgjengelig for behandling. Gjerne med 2 ballen i bunnen, og en oppå. Ballen kan også legges i ei lang rekke. Det skal være minimum 4 m. frirom mellom rastene, da partier med 2 baller i bunnen må ha tilgang fra begge sider. (Med 1 rekke kan partiet legges inn til kant på stykket.) Bestilling av behandling skal først skje når halmen er samlet og kjørt bort til bilveg for behandling. På grunn av meget stor pågang må det forventes meget lang ventetid på ammoniakkbehandlingen.
Halmen MÅ derfor ikke ha en vannprosent på over 25. VIKTIG!!!!!!!

Kontakt Leidulv Holan    Mail: leidho@online.no    Mobil: 90638440
Back to content